Produkty kategorii III
płynne tłuszcze spożywcze - cysterna
Produkty paszowe

Najwyższej jakości tłuszcze kat. III poddane obróbce termicznej metodą wytopu ciągłego linią Alfa Laval.

Tłuszcze wieprzowe, wołowe, drobiowe oraz mixy

przeznaczone do produkcji pasz o parametrach zgodnych z wymaganiami klienta

Kwasy tłuszczowe
zwierzęce i roślinne

przeznaczone do produkcji pasz o parametrach zgodnych z wymaganiami klienta