Certyfikaty

Misją działalności naszej firmy jest produkowanie wysokiej jakości tłuszczy zwierzęcych i skwarek zgodnie z oczekiwaniami Klientów oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi.
Wysokie kwalifikacje kadry pracowniczej, wykorzystanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki pozwalają efektywnie mierzyć się z wzrastającymi wymaganiami rynku.
Jedna z najnowocześniejszych linii produkcyjnych w Polsce pozwala na zwiększanie zdolności produkcyjnych z równoczesną dbałością o ochronę środowiska.

Wdrożony i efektywne funkcjonujący System Zarządzania Bezpieczeństwem żywności realizowany jest i nieustannie doskonalony zgodnie z wymaganiami:

– systemu HACCP opartym na Codex Alimentarius,
– globalnej normy Bezpieczeństwa Żywności BRC FOOD dla produktów spożywczych,
– standardu GMP+ dla produkcji, magazynowania  i transportu materiałów paszowych.